Co umí andělé

Andělé jsou vždy připraveni nám pomáhat.  

Musíme je o to však požádat.

Doreen Virtueová  tvrdí, že existuje jakýsi univerzální zákon – žádný anděl se nebude vměšovat člověku do života, pokud o to nebude požádán, výjimku tvoří pouze případy bezprostřední život ohrožující nouze.

Nikdy nezasahují do naší svobodné vůle.

Pokud se bojíte o někoho z rodiny nebo o přátele, určitě můžete anděly požádat o to, aby je obklopili a pomohli jim. Andělé se nebudou vměšovat do rozhodování vašich milovaných nebo činit volby za ně, budou ale dotyčného podporovat a doprovázet ho na jeho cestě a dost možná dokážou závažnost situace i zmírnit.

Pokud prosíte nějakého anděla, aby zařídil, že se do vás nějaká osoba zamiluje, zbytečně marníte čas a energii. Andělé budou respektovat svobodu toho dotyčného stejně jako tu vaši.

Ptáte se, jak se s anděly spojit? Je to velice jednoduché.

1. Je nutné v anděly věřit  

2. Uvědomění si a přijetí toho, že andělé jsou všude

3. Ochota spojit se s anděly a komunikovat s nimi

4. Pochopení toho, že i vaší součástí je duchovní rozměr

Andělé -vlastně všechny duchovní bytosti – mohou pro komunikaci s námi použít všechny jasnozřivé kanály.

1.jasnozřivé vidění

2.jasnozřivé cítění

3.jasnozřivé vidění

4. jasnozřivé vnitřní vědomí

Mějte na paměti, že mi všichni máme duchovní rozměr, tak že se můžeme spojit jeden s druhým. Snad každý zažil, že na někoho pomyslel a on mu třeba vzápětí zavolal. Můžeme se jeden s druhým spojit pomocí paranormálních smyslů.

Ne vždycky k nám zpráva pronikne.

Někdy ji zase obdržíme opakovaně, ale rozhodneme se ji ignorovat.

Andělé a duchovní průvodci nám mohou předávat sdělení, která budete intenzivně prožívat, ale vždy jsou pozitivní a láskyplná. Pokud pociťujete nějakou zprávu založenou na strachu, která je kritická, vulgární, zničující nebo vás odsuzuje či ve vás probouzí pocit méněcennosti, vysílá ji pravděpodobně nějaká temná bytost anebo – a to je nejčastější – je jejím zdrojem vaše vlastní ego.

Sny jsou pro anděly skvělou příležitostí, jak nás oslovit a dát nám na vědomí svou přítomnost. Pokud jsou mimořádně velcí, vyzařují světlo nebo jsou až neuvěřitelně krásní – obvykle jsou to andělé. Pokud vypadají jako lidé, ale dívají se upřeně do očí, jsou to duchovní průvodci.

Andělé s námi komunikují také prostřednictvím čísel. To se mi stává nejčastěji, když je volám modlitbičkou, tak mi odpovídají pomocí čísel. Jsou to opakující se čísla, která mě upozorňují, že mě slyší, a že pracují na mé pomoci. Od doby, co jsem se to dozvěděla, viděla jsem na hodinách 11:11 nebo 4:44 tolikrát, až je to absurdní. V každém případě o  andělských číslech – je kniha od Doreen Virtueové. Je toho názoru, že ji andělé naučili význam vibrací jednotlivých čísel a shluků.

Andělé s námi mohou také komunikovat pomocí opakujících se symbolů,znamení, náhody nebo přes malé děti.

Jak s nimi navázat spojení

Stačí na anděly jen pomyslet a okamžitě je to k vám přitáhne.

Jsem přesvědčená, že je jich kolem mne teď několik, když o nich píšu.

Andělé, pomozte mi prosím! a oni budou okamžitě s vámi.

Channeling je jednou z forem,jak také s bytostmi komunikovat. Vypněte úplně mozek nebo se soustřeďte na něco jiného a uchopte tužku. Po troše nácviku se z čmáranic a klikiháků – popřípadě hatmatilky na monitoru – začnou stávat slova a fráze. Takový automatický diktát.

Meditace je také velmi vhodná. Já ji hojně využívám. Při meditaci si očistíte mysl, napoj se na svoje duchovní jádro a ten pocit procítíte.

Meditace je osobní záležitost, takže ji každý vnímá jinak. Pokud tíhnete k jasnozřivému vidění,pravděpodobně se bude točit hlavně kolem vizuálních detailů. Pokud je vaší doménou jasnozřivě slyšení, uslyšíte celou škálu zvuků a slov. Ti, kteří jasnozřivě cítí, často zažívají meditaci prostřednictvím smyslů – cítí teplý vánek, písek pod nohami… Během meditace můžete zažívat všechny jasnozřivé zážitky najednou.

Poděkujte vždy andělům nebo komukoliv, koho jste kontaktovali, za informace, které vám předali.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.