Dr.George Goodheart  

Metodu kineziologie vyvinul Američan Dr.Goodhart v 60. letech minulého století. Byl to chiropraktik, který začal testovat svaly k vyhodnocení své léčby. Na základě jeho koncepce sestavil systém – Dotyk pro zdraví.

Gordon Stokes 

Je spoluzakladatelem Mezinárodní asociace specializovaných kineziologů. Je průkopníkem samoléčitelského hnutí. S Danielem se seznámil v roce 1963 a od té doby jsou spoluautory všech materiálů Three In One – tři v jednou ( jednota těla , mysli a ducha).

Daniel Whiteside 

Společně se svými rodiči Robertem a Elizabeth byli průkopníky genetiky chování (instinktivní chování). Daniel se snaží vystupovat v televizi a v rozhlase a informovat americkou veřejnost o kineziologii One Brain. Během 30leté spolupráce s Gordonem sloučili genetiku chování a psychologii.

Candace Callaway 

Studium genetiky ukončila v roce 1980. V roce 1983 se připojila k Danielovi a Gordonovi a také se podílí na konceptu Tři v jednom. Candance je srdcem i duší metody. Podílí se na barometru chování.

Carol Ann Hontz 

V zemích východní Evropy, začala kineziologii – systém One Brain přednášet americká lektorka Carol Ann Hontz pocházející z Pensylvánie. Nejdříve v Maďarsku a Moskvě. V roce 1993 měla první kurzy v Košicích a Bratislavě. V Praze začala přednášet v listopadu roku 1994. První českou lektorkou je Miluška Lhotáková z Frýdku. Cílem asociace je dbát na čistotu kineziologické práce a garantovat výsledky práce kineziologů, kteří absolvovali kurzy minimálně prvních čtyř stupňů.

Kineziologie One Brain

Představuje přírodní, holistický systém, který kombinuje moderní západní techniky s čínskou medicínou. Již řadu let je uznávanou metodou v Americe a západní Evropě a i u nás se dostává do povědomí lidí. Už se mi ale také stalo, že mi paní řekla:“ Znám to, je ta terapie s těmi pejsky“. Náš mozek funguje jako biologický počítač s obrovskou kapacitou mozkových buněk.

Víme, že mozek koordinuje činnost svalů. Je tedy možné zadat jakoukoli otázku a odpověď dostaneme v podobě Ano – Ne , v podobě změny svalového napětí.

Víme, že člověk reaguje na špatnou zprávu nebo stres ochabnutím svalů. Od toho pověstné sedni si, musím ti něco říct. Svalstvo dolních končetin by  při špatné zprávě nebo stresu nemuselo tělo udržet.

V každém věku nás provázejí stresové situace a to již od početí, prenatálního vývoje, porodu, dětství až dospělosti. Každá  z těch stresových situací se nám zapíše do mozku, a tím se způsobí zablokování energetického proudění na úrovni mozku a následně na určité části těla.

Buněčná paměť těla eviduje všechny informace o každém energetickém bloku. Výsledkem jsou různé duševní a fyzické problémy. To, že jsme na něco zapoměli neznamená, že to v podvědomí neexistuje.

Naše svaly jsou praktickým signalizátorem CNS (centrální nervové soustavy) a kineziolog pomocí svalového testu získá přesné informace na úrovni vědomí, podvědomí a těla – buněčné paměti.

V naší levé mozkové hemisféře existuje oblast zodpovědná za přežití-SIP. Během stresu SIPKA přijímá přicházející informace a srovnává je s našimi minulými reakcemi. My pak reagujeme  na to, co se děje , pouze na základě minulých zkušeností, místo abychom jednali svobodně a hledali nové řešení vzniklé situace.

Metoda kineziologie Vám skrze pochopení a uvolnění zablokované energie z minulosti, pomůže odstranit bariéry a dá Vám možnost svobodně rozhodovat v přítomnosti. Využijte možnost zpracovat svoje negativní programy, které jsou uloženy v naší paměti.

Cílem metody ONE BRAIN – JEDNOTNÝ MOZEK (kineziologie) je zajistit ideální funkci mozku, tj. tehdy, když dokonale spolupracuje pravá i levá mozková hemisféra. Většina dnešních lidí využívá pouze jednu z nich. Metoda kineziologie pracuje na obnovení spolupráce obou mozkových hemisfér.

 • Pravá hemisféra mateřská – ženská složka v nás, je nositelkou našeho já, není omezována časem, nezná strach, nesoudí, je nositelkou našich tvořivých, schopností, pracuje se symboly, barvami a obrazy
 • Levá hemisféraotcovská – mužská složka v nás, neustále vytvářející analýzu, soudí, používá logiku

Vztah mozek a sval je obousměrný. Když mozek může ovlivnit sval, může korekce ve svalu ovlivnit mozek. Obnoví se tím schopnost používat celý potenciál mozku.

KINEZIOLOGIE PODPORUJE DĚTI PŘI UČENÍ

Vypnutá energie očí

Dítě už při čtení v knize nebo opisování z tabule nemůže skutečně přijímat informace. Dělá chyby při opisování, ačkoli se velmi snaží.

Vypnutá energie uší

Dítě už pouze slyší, ale neposlouchá. To znamená, že informace od učitele vcházejí jedním uchem tam a druhým ven. Mozek je nezpracovává.

Vypnuté hemisféry

Poukazují na oblíbenost či neoblíbenost vyučovacího předmětu. Objasňují, proč je dítě např. dobré v tělocviku, hudebním nebo výtvarném předmětu. V tomto případě pracuje hlavně intuitivní stránkou. Chybí analýza – logické myšlení. Dostaví se problémy se soustředěním, nechuť, únava, slzy, problémy se spánkem nervozita.

Špatné výkony ve škole – napětí doma. Rodiče chtějí dítěti pomoci. Zařídí doučování, domlouvají, vyhrožují, slibují, dělají vše možné, ale jen s malým úspěchem.

Špatné výkony ve škole může způsobovat napětí doma. Ačkoliv se mohou rodiče dítěte snažit pomoc skrze doučování, domlouvání, vyhrožování, sliby atd., tak vždy jenom s malým či žádným úspěchem.

To co se dítě s námahou naučilo, druhý den při zkoušení zapomene. Špatné známky jsou ustavičnou frustrací, dítě je stále vystaveno vzrůstající zátěži.

CO DĚLAT?

Abychom se skutečně mohli plně soustředit na své činnosti, musíme zapnout obě mozkové hemisféry, oči a uši. Pohybová cvičení podpoří energii v obou hemisférách a pomohlou dětem se více soustředit.

Nezpracované emoce  –  Způsobují nemoce!!!  

Každá vzniklá negativní reakce způsobí zablokování energetického proudění na úrovni mozku a následně zablokuje i proudění energie v příslušné části těla. Výsledkem mohou být různé typy fyzické i duševní problémy:

 • potíže v komunikaci – zadrhávání v řeči, koktání, červenání, strach mluvit před cizími lidmi nebo na veřejnosti
 • nesoustředěnost, bolesti hlavy, tréma, nespavost, hyperaktivita u dětí
 • strachy a fobie, problémy s agresivitou
 • potíže se sebedůvěrou, nízké sebevědomí
 • Stres z určitých životních situací, překonání obtížných životních situací –
  rozchod, rozvod, onemocnění nebo smrt blízkého člověka
 • závislosti
 • řešení obtíží ve škole, mateřské škole nebo v zaměstnání
 • Máte děti, které se třeba neučí tak, jak by mohly?
 • Ztrácí vaše děti zájem o čtení, nechápou co je na stránce vytištěno?
 • Mají problém s matematikou?
 • Psaním?
 • Je pro ně těžké vycházet s lidmi, obzvláště s učiteli nebo rodiči, nebo dětmi ve škole?
 • Vidíte v chování ve škole nebo doma kvůli škole veliký odpor.
 • Vztahové problémy: partnerské, mezi rodiči a dětmi a všechny další
 • Zdravotní potíže mají svou psychickou podstatu (i lékaři přistoupili na psychosomatické souvislosti u některých onemocnění).
 • Příčiny alergie, astmatu, obezity, opakujících se infekcí, bolestí v zádech a mnoha dalších chorob nacházíme na emocionální rovině nebo v mysli člověka.

Odblokováním se stimulují vlastní léčebné mechanizmy těla a dochází potom k uzdravení.

 • Práce se systémem kineziologie ONE BRAIN odstraňuje stresy, které jsme získali v minulosti a pomáhá nám lépe se rozhodovat v přítomnosti.
 • Čím déle v sobě   emoce hromadíme a  potlačujeme, tím vážnější jsou naše problémy a choroby !

NEEXISTUJÍ  dědičné nemoci, pouze dědičné myšlenky        

 • Vše, co přichází do vašeho života, do něj přitahujete.
 • Lidé více přemýšlejí nad tím, co nechtějí, než nad tím,  co chtějí.
 • Často používáme slůvko „nechci“, místo „chci“.
 • Říkejte si místo  „nechci být nemocný“ –  „chci být zdravý“  

Emoce jsou všemu nadřazeny

 • Neschopnost řešit problémy
 • Strach o sebe a své blízké
 • Ztráta sebekontroly
 • Pocit opuštěnosti
 • Hněv
 • Apetit
 • Pocit méněcennosti
 • Perfekcionismus
 • Pocit viny
 • Strach z bolesti
 • Nenávist
 • Kritika
 • Odpor
 • Strach

Vše se dá pomocí Kineziologie One Brain odstranit. Po odbloku se zahájí ozdravný proces.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.