Síla odpoutání

Mentální (emocionální) odpoutání
Můžete být třeba na druhém konci světa, ale pokud někoho nenávidíte, jste s ním spojeni podobně jako byste s ním byli v jedné místnosti.
Koho ty negativní emoce zraňují? Přece vás?
Vy trpíte, protože v sobě nosíte negativní energii.

ODPOUTÁNÍ NENÍ ZÁLEŽITOST ODPUŠTĚNÍ.
Odpoutáním se vyhneme vnitřním hádkám se sebou samými, takže to je obzvláště vhodná cesta k osvobození se od osob, kterým byste skutečně odpouštěli jen těžko.
Odpoutání je něco, co děláte pro své vlastní dobro, pro své zdraví a pocit dobré pohody.
Odpoutání nemusíte trénovat proto, že se snažíte být šlechetní.
Když se odpoutáte, uděláte to prostě s vědomím, že pokud to necháte plavat, uvolníte ze sebe negativní emoce a budete se cítit lépe.
Negativní emoce zabírají kolikrát v našem životě tolik místa, že mohou blokovat dobro, které se kvůli nim nemůže nikam vejít.
Pokud pracujeme s pozitivními afirmacemi, snažíme se , aby se dobro v našem životě projevilo.
Někdy také vyplýtváme spoustu emocionální a mentální energie tím, že nad něčím dlouho dumáme nebo si s tím děláme hlavu a přitom jediné, co potřebujeme udělat, je odpoutat se od toho a propustit to.
Tím, že problém nebo situaci necháme odejít, se osvobodíme a ony se mohou samy vyřešit tak, jak to bude nejlepší.Tím, že o tom přemýšlíme a děláme si zbytečné starosti, vlastně situaci bráníme, aby se vyřešila sama.

AFIRMACE.

Úplně a z celého srdce se odpoutávám od …………..(uveďte situaci)
Nezneklidňuje mě to a nechávám to plavat.
Nyní naprosto a z celého srdce uvolňuji………..(problém, situaci).
Dovoluji jí, aby se sama vyřešila pro nejvyšší dobro všech zúčastněných.
Zcela se od tebe……….odpoutávám. Propouštím tě a přenechávám tě
tvému nejvyššímu dobru.

ODPOUTÁNÍ OD MILOVANÝCH OSOB:

Propuštění těch, které milujeme, bývá často nejobtížnější.
Láska dětí nebo partnera se často stává majetnickou.Skutečná
bezpodmínečná láska znamená osvobození a uvolnění našich milovaných,
aby rostli a vyvíjeli se tak, jak je to pro ně nejlepší.

AFIRMACE.

…………docela a z celého srdce tě přenechávám tvému nejvyššímu dobru.
Miluji tě, ale nechávám tě odejít.Ty i já jsme naprosto volní.Jedinou
skutečností mezi námi zůstává dokonalá harmonie.
Afirmace opakujte po dobu 21 dní.

Odpoutání

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.